Pengenalan: NASCO @ PTSB 2019NASCO @ PTSB 2019 merupakan persidangan yang dianjurkan bagi meningkatkan perkongsian maklumat dalam kalangan pendidik, pengamal dan pelajar IPT di seluruh Malaysia dalam pelbagai disiplin ilmu. Persidangan ilmiah ini komited untuk menyebarkan penemuan terbaru dalam penyelidikan dan pembangunan pendidikan.

Tema NASCO @ PTSB 2019 adalah Kokurikulum Menjana Potensi Diri

Objektif NASCO @ PTSB 2019

 
            


Program ini diadakan bertujuan untuk :

*Menggalakkan aktiviti penyelidikan, pembangunan dan inovasi berkaitan sukan, kokurikulum, kebudayaan dan keusahawanan.

*Menggalakkan penyebaran ilmu dan pertukaran maklumat.

*Menyediakan platform bagi perkongsian pengetahuan dan pengalaman.

*Mengetengahkan idea dan hasil penyelidikan tenaga akademik untuk kegunaan industri dan msayarakat.

Statistik Penyertaan NASCO @ PTSB 2019


SUB TEMA: JUMLAH PEMBENTANG
A : Co-Curriculum 8
B : Sports Science 9
C : Arts & Culture 2
D : Volunteer & Uniform Bodies 8
E : Club or Society 1
F : Social Science 11
G : Entrepreneurship 3
H : Education 30
JUMLAH 72

Urusetia NASCO 2019

  En. Muhamad Sujairi Bin Yusof
  (Pertandingan)
  No. HP: 019-4745731

  En. Azamin Bin Ahmad
  No. HP: 010-3427174
  Nur Elyani Binti Musa
  No. HP: 019-5465343
  (Pendaftaran)

  Pn. Saichai A/P Eh Song
  No. HP: 012-9658257
  Pn. Nurul Nadiah Binti Hashim
  No. HP: 019-5760325
  (Teknikal / Sistem)

Hubungi Kami

Sebarang masalah, sila hubungi kami melalui saluran yang berikut:

Alamat: Politeknik Tuanku Sultanah
    Bahiyah
    Kulim Hi-Tech Park, 09000, Kulim
    Kedah Darul Aman
Tel/Faks: 04-4033333 | 04-4033033
Emel: nasco@ptsb.edu.my